Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western dung lượng 1Tb, Model: WD10JMVW cho Anh Phương – 0912905008. Không kết nối được vào máy tính. Sau khi kiểm tra ổ bị hỏng ¼ đầu từ, đĩa kém, khách hàng yêu cầu lấy 4/4 đầu từ.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *