Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Ổ cứng mang đến trong tình trạng bị treo đơ khi cắm vào máy tính. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng 1/4 đầu từ. Ngày 16/3/2016 cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JMVW cho anh Thuật – 0945778585. Đã bàn giao dữ liệu.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *