Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ
Rate this post

Ổ cứng dung lượng 500Gb, Model: WD5000LPVX được khách hàng_0988355980 mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 02/03/2016. Ổ cứng mang tới trong tình trạng không nhận, sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại.

cuu du lieu 2.3.06.WD5000LPVX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *