Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Ổ cứng 500GB, model: WD5000AAVS được khách hàng mang tới trong tình trạng đánh rơi, không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị hỏng đầu từ. Anh Dương – 0917518220 đã yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western và nhận lại toàn bộ dữ liệu vào ngày 10/05/2016.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button