Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng không nhận ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng không nhận ổ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western hỏng không nhận ổ
Rate this post

Ngày 23/04/2013, Cứu dữ liệu ổ cứng Western  cho khách hàng Anh Cường_0946311881. Ổ cứng Model: WD1200BEVS. Ổ cứng Western hỏng không nhận ổ.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *