Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận
Rate this post

Ổ cứng Western 2TB model: WD20NMVW được anh Đức – 0915667617 mang tới yêu cầu Cứu dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 23/04/2016.  Hiện tượng ổ cứng đột ngột không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng hỏng 2/8 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã khôi phục được toàn bộ dữ liệu sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western WD20NMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *