Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận
Rate this post

Ổ cứng Western 160GB model: WD1600AAJS được anh Tuấn – 0963560701 mang tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 14/052016 bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *