Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận ổ

khách hàng – 0983406710 mang ổ cứng tới yêu cầu kiểm tra và cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD10JPVX. Ngày 31/05/2016 bàn giao dữ liệu cho khách hàng từ ổ cứng Western không nhận. Sau khi kiểm tra xác định nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu đọc. đã bàn giao dữ liệu cho khách hàng.

Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận ổ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button