Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận

Cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận
Rate this post

Anh Cường_0973825659 mang ổ cứng 320Gb, Model: WD3200BEVT tới công ty yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Western không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ, đĩa kém. Ngày 01/03/2016 dữ liệu được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng.

cuu du lieu 1.3.06.WD3200BEVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *