Cứu dữ liệu ổ đĩa cứng Western 500GB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ đĩa cứng Western 500GB mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 16/3/2017 cứu dữ liệu ổ đĩa cứng cho anh Thủy  (O913532992). Hard drive Western 500GB model: WD5000LPVT mất dữ liệu do đánh va chạm, chết cơ. Dữ liệu được khôi phục thành công và bàn giao cho quý khách sau 2 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *