Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ cứng di động hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng di động hỏng đầu đọc

Cứu dữ liệu ổ cứng di động hỏng đầu đọc
Rate this post

Ngày 28/06/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hiếu_0978868317. Ổ cứng Model: WD3200BMVV. Ổ cứng di động hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *