Cứu dữ liệu ổ cứng Western cơ kêu lạch cạch

Cứu dữ liệu ổ cứng Western cơ kêu lạch cạch
Rate this post

Ngày 10/09/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho anh Khánh – 0913578025. Ổ cứng Western 320G (Model: WD3200AAJS) cơ kêu lạch cạch, mặt đĩa kém. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *