Cứu dữ liệu ổ laptop Western chết cơ

Cứu dữ liệu ổ laptop Western chết cơ
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ laptop Western 250Gb model: WD2500BEVT. Tình trạng ổ cứng không nhận phát ra tiếng kêu lẹt xẹt. Nguyên nhân ổ bị chết cơ. Ngày 29/01/2016 Dữ liệu được bàn giao cho khách hàng – 0934280280.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *