Cứu dữ liệu ổ Seagate 320GB đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ Seagate 320GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB cho anh Thắng (o975716256) ngày 28/6/2016. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân đầu từ lỗi. Toàn bộ dữ liệu được công ty khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu Seagate 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *