Cứu dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western chết cơ
Rate this post

Ngày 23/01/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Western cho khách hàng – 01252453388. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AAJS) chết cơ. Đã tháo cơ nơi khác can thiệp không thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *