Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính chết cơ
Rate this post

Ngày 27/06/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho chị Mai_0987464329. Ổ cứng Model:HD253GJ. Ổ cứng samsung 250Gb chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *