Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính chết cơ
Rate this post

Ngày 25/03/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho chị Hiền_0983268086. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ. Toàn bộ dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 3 giờ làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *