Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ
Rate this post

Ngày 13/09/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung cho chú Sinh – 0966353868. Ổ cứng Samssung 80Gb chết cơ, đã tháo cơ nơi khác can thiệp nhưng không thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *