Cứu dữ liệu ổ Western 1tb mất dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ Western 1tb mất dữ liệu
Rate this post

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB model: WD1003FZEX  bị mất dữ liệu do trong quá trình cài windows đã format nhầm  vào ngày 06/06/2016. Toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao lại cho anh Việt Anh – 0977741991

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *