Cứu dữ liệu ổ Western đánh rơi vào nước

Chị hoa_0904983123 yêu cầu cứu dữ liệu ổ Western bị đánh rơi vào nước. Ổ cứng Model: WD10JMV. Ngày 03/03/2016 dữ liệu được bàn giao lại.

cuu du lieu 3.3.06.WD10JMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button