Home / KHÁCH HÀNG / Cứu dữ liệu ổ Western đánh rơi vào nước

Cứu dữ liệu ổ Western đánh rơi vào nước

Cứu dữ liệu ổ Western đánh rơi vào nước
Rate this post

Chị hoa_0904983123 yêu cầu cứu dữ liệu ổ Western bị đánh rơi vào nước. Ổ cứng Model: WD10JMV. Ngày 03/03/2016 dữ liệu được bàn giao lại.

cuu du lieu 3.3.06.WD10JMVW

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *