Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western ổ hỏng

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western ổ hỏng
Rate this post

Ngày 01/07/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Western cho anh Nghĩa – 0915085309. Ổ cứng Model:WD3200BEKT. Ổ cứng Laptop Western 320Gb. Ổ cứng hỏng do laptop ngập nước biển. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *