Cứu dữ liệu thẻ nhớ 4Gb mất dữ liệu

Cứu dữ liệu thẻ nhớ 4Gb mất dữ liệu
Rate this post

Thẻ nhớ 4Gb được mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu thẻ nhớ. Ngày 23/05/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại toàn bộ cho Anh Hoàng – 0919666385.

Cứu dữ liệu thẻ nhớ mất dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *