Cứu dữ liệu USB 32GB mất dữ liệu

Cứu dữ liệu USB 32GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 16/01/2017 cứu dữ liệu USB 32GB cho anh Huy(O904597275). Nguyên nhân mất dữ liệu. Sau 1 ngày tất cả dữ liệu được lấy lại và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *