Cứu dữ liệu USB 8GB bị hỏng

Cứu dữ liệu USB 8GB bị hỏng
Rate this post

– Ngày 30/11/2016 cứu dữ liệu USB 8GB cho anh Bách (O973345268). Tình trạng USB Hỏng. Chúng tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Cứu dữ liệu USB 8GB bị hỏng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *