Cứu dữ liệu USB 8GB xóa nhầm mất dữ liệu

Cứu dữ liệu USB 8GB xóa nhầm mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 26/9/2016 cứu dữ liệu USB 8GB cho chị Ngân (O906139535). Do khách hàng xóa nhầm  mất dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi lại 100% dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *