Cứu dữ liệu USB Kingston 8GB bị lỗi

5.0
01

– Ngày 2/3/2017 cứu dữ liệu USB cho anh Nghĩa ở Ninh Bình (O981810841). USB Kingston 8GB bị lỗi mất data. Dữ liệu được phục hồi thành công và gửi lại cho anh Nghĩa sau 2 ngày.

Cứu dữ liệu Usb Kingston 8GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button