Cứu dữ thẻ nhớ CF Lexar 32GB thẻ đòi format

Cứu dữ thẻ nhớ CF Lexar 32GB thẻ đòi format
Rate this post

Ngày 25/3/2017 cứu dữ liệu cho anh Luyện (O972501790). Thẻ nhớ CF Lexar dung lượng 32GB. Thẻ nhớ không mở được data do thẻ yêu cầu định dạng lại, đã chạy phần mềm nhưng không thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *