Cứu HDD Desktop ST250DM000 bị lỗi

Cứu HDD Desktop ST250DM000 bị lỗi
Rate this post

Cứu hdd desktop 250Gb model: ST250DM000 Seagate mang tới trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Sau 24h toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi và bàn giao cho khách hàng – 0946012182 vào ngày 22/01/2016

cuu hdd 22.1.06.ST250DM000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *