Cứu HDD máy bàn 250Gb lỗi cơ

Cứu HDD máy bàn 250Gb lỗi cơ
Rate this post

Cứu hdd máy bàn 250Gb Samsung không nhận, lỗi cơ. Chị Thảo – 01689899181 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu được phục hồi thành công từ ổ cứng Samsung 250Gb model: HD253GJ sau 1 ngày vào ngày 21/01/2016

cuu hdd 21.1.250Gb.HD253GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *