Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ đã mở cơ

Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ đã mở cơ
Rate this post

Ngày 28/11/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung cho Nam_0969696691. Ổ cứng Model :HD161GJ. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ đã mở cơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *