Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung Hỏng đầu đọc

Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung Hỏng đầu đọc
Rate this post

Ngày 23/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng Samsung cho Bác Khiết_0987663946. Ổ cứng Model: HD103SJ. Ổ cứng Samsung 1Tb Hỏng đầu đọc. Trả sau 02 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *