Home / KHÁCH HÀNG / Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ laptop Hitachi chết cơ

Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ laptop Hitachi chết cơ

Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ laptop Hitachi chết cơ
Rate this post

Ngày 26/10/2013 Cứu lại toàn bộ dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi cho anh Biển_0984864868. Ổ cứng Model: HTS5450250. Ổ cứng Laptop Hitachi 250Gb chết cơ

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *