Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Box Western chết cơ

Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Box Western chết cơ
Rate this post

Anh Duẩn – 0933024036 yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu HDD Box Western 1TB model: WD10JMVW vào ngày 09/03/2016. Tình trạng không nhận. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ.

cứu dữ liệu 9.3.06.WD10JMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *