Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Western không nhận

Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Western không nhận
Rate this post

Khách hàng gửi ổ cứng từ Hải Phòng lên trong tình trạng không nhận. Ổ cứng có dung lượng 160Gb, Model: WD1600AAJS. Khách hàng yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng theo số điện thoại 0906592899 vào ngày 29/02/2016.

cuu du lieu 29.2.06. WD1600AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *