Home / KHÁCH HÀNG / Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Western PC ghost nhầm

Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Western PC ghost nhầm

Cứu toàn bộ dữ liệu HDD Western PC ghost nhầm
Rate this post

Toàn bộ dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Bảo_0903469554. Khách hàng yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu HDD Western PC dung lượng 250Gb, Model: WD2500AAKX do ghost nhầm vào ổ chứa dữ liệu vào ngày 02/03/2016.

cuu du lieu 2.3.06.WD2500AAKX

Check Also

7309 Seagate 500GB mất định dạng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250Gb mất định dạng ổ E5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *