Cứu toàn bộ dữ liệu ổ Western mất dữ liệu

Cứu toàn bộ dữ liệu ổ Western mất dữ liệu
Rate this post

Ổ cứng mang tới trong tình trạng cài windwos mất dữ liệu. Được sự đồng ý của Anh Nam_0966 661 391 công ty tiến hành cứu toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Western Model: WD20EZRX và bàn giao lại cho khách hàng vào ngày 17/02/2016

cuu du lieu 17.2.06.WD20EZRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *