TimeLine Layout

December, 2017

 • 16 December

  Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị mất phân vùng

  6938 ổ cứng Hitachi 500GB bị mất phân vùng

  Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB bị mất phân vùng5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hồng SĐT O9835xx836. HDD Hitachi 500GB model: HTS545050A7 được công ty nhận ổ trong tình trạng bị mất phân vùng ổ D. Dữ liệu được …

  Read More »
 • 16 December

  Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB lỗi cơ

  ổ cứng Samsung 160GB lỗi cơ

  Lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB lỗi cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng SĐT O9616xx686. Ổ cứng Desktop Samsung 160GB model: HD161GJ bị lỗi cơ. Sau 1 ngày dữ liệu của khách hàng được công ty cứu lại thành …

  Read More »
 • 16 December

  Phục hồi dữ liệu ổ Samsung 160GB bị lỗi đầu từ

  Samsung 160GB bị lỗi đầu từ

  Phục hồi dữ liệu ổ Samsung 160GB bị lỗi đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Dương SĐT O9890xx399. HDD Desktop Samsung 160GB model: HD161GJ trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Sau khi kiểm tra và xác nhận …

  Read More »
 • 16 December

  Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

  ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ

  Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 17-10-2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho khách hàng SĐT O9881xx377. Ổ cứng máy bàn Seagate 500GB được công ty nhận lại trong tình trạng bị chết cơ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng cứu …

  Read More »
 • 14 December

  Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB bị chết cơ

  16-10 ổ cứng Samsung 80GB bị chết cơ

  Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 80GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 16-10-2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Phúc có SĐT O9869xx436. Ổ cứng Samsung 80GB model: HD082GJ được công ty nhận lại từ khách hàng trong tình trạng bị chết cơ. Dữ liệu …

  Read More »
 • 14 December

  Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250 bị chết cơ

  16-10-Seagate 250 bị chết cơ

  Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250 bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 16-10-2017 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho khách hàng có SĐT O9890xx399. Ổ cứng Seagate 250GB model: ST250DM000 được công ty tiếp nhận trong tình trạng bị chết cơ. Sau khoảng thời gian nỗ …

  Read More »
 • 14 December

  Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

  ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ

  Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 16-10-2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Phòng SĐT O9881xx377. HDD Seagate 500GB model: DT500DM002 trong tình trạng hỏng đầu từ. Công ty đã cứu lại toàn bộ dữ liệu …

  Read More »
 • 14 December

  Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

  6917 ổ cứng Western 320GB bị chết cơ

  Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 320GB bị chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 16-10-2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Ninh SĐT O9645xx123. Ổ HDD Western 320GB model: WD3200BEVT bị chết cơ. Dữ liệu được phục hồi lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

  Read More »
 • 14 December

  Cứu dữ liệu thẻ nhớ 8Gb bị xóa nhầm

  thẻ nhớ 8Gb bị xóa nhầm

  Cứu dữ liệu thẻ nhớ 8Gb bị xóa nhầm5 (100%) 1 vote Ngày 14-10-2017 cứu dữ liệu cho anh Huy SĐT O9735xx114. Thẻ nhớ 8GB bị khách hàn thực hiện thao tác xóa nhầm dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi ngay sau đó.

  Read More »
 • 14 December

  Lấy lại dữ liệu Toshiba 1TB bi chết cơ

  6929 ổ Toshiba 1TB bị chết cơ

  Lấy lại dữ liệu Toshiba 1TB bi chết cơ5 (100%) 1 vote Ngày 14-10-2017 lấy dữ liệu ổ cứng cho chị Quyên SĐT O9863xx899. Ổ HDD Toshiba 1TB model: DT01ACA100 trong tình trạng bị chết cơ. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của chị Quyên đã được công ty …

  Read More »