Khôi phụ dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đầu từ lỗi

Khôi phụ dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 29/8/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB model: ST1000LM024 cho anh Cường (O936183037). Ổ cứng mang đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi tiến hàng kiểm tra xác định ổ cứng lỗi 1/4 đầu từ, đĩa kém. Chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

 

Khôi phụ dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đầu từ lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *