Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục data hard disk Samsung 320GB bị chết cơ

Khôi phục data hard disk Samsung 320GB bị chết cơ

Khôi phục data hard disk Samsung 320GB bị chết cơ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 23/5/2017 khôi phục data cho anh Hải (O912770202). Hard disk Samsung 320GB model: HD322GJ. Nguyên nhân ổ cứng bị chết cơ. Cứu dữ liệu 137 Nguyễn Ngọc Vũ đã khôi phục toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho anh Hải sau 1 ngày.

khôi phục data samsung 320KB

Check Also

7140 ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Western 160GB bị lỗi đầy từ5 (100%) 1 vote …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *