Khôi phục data HDD Hitachi 640GB bị chết cơ

Khôi phục data HDD Hitachi 640GB bị chết cơ
Rate this post

Ngày 25/4/2017 khôi phục data cho  khách hàng ở Hà Nội (Hà Tây cũ)(O948791188). Hard disk Hitachi 640GB model: HTS547564A7 bị chết cơ. Kỹ thuật đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HTS547564A7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *