Khôi phục data Hdd Hitachi 750GB mất dữ liệu

Khôi phục data Hdd Hitachi 750GB mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 17/4/2017 khôi phục dữ liệu cho anh Quân (O915416869). Hard disk Hitachi 750GB model: HTS5475750 mất dữ liệu do khách hàng chạy nhầm Recover. Cứu dữ liệu ổ cứng Nguyễn Ngọc Vũ đã cứu đầy đủ và bàn giao cho anh Quân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *