Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục data hdd Samsung 160GB chết cơ

Khôi phục data hdd Samsung 160GB chết cơ

Khôi phục data hdd Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 14/3/2017 khôi phục data cho anh Nghĩa (O988058550). Đĩa cứng Samsung 160GB model: HD161GJ bị chết cơ, flatter kém.  Theo yêu cầu cùa khách hàng dữ liệu được khôi phục lại đầy đủ cho anh Nghĩa.

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *