Khôi phục data hdd Samsung 160GB chết cơ

Khôi phục data hdd Samsung 160GB chết cơ
Rate this post

Ngày 14/3/2017 khôi phục data cho anh Nghĩa (O988058550). Đĩa cứng Samsung 160GB model: HD161GJ bị chết cơ, flatter kém.  Theo yêu cầu của khách hàng dữ liệu được khôi phục lại đầy đủ cho anh Nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *