Khôi phục data thẻ nhớ 32GB Virus mất dữ liệu

Khôi phục data thẻ nhớ 32GB Virus mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 16/3/2017 khôi phục data cho chị Trang  (O982761688). Thẻ nhớ 32GB bị Virus ăn mất dữ liệu. Trong ngày data được lấy lại và bàn giao cho chị Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *