Khôi phục data ổ cứng Desktop 160GB bị chết cơ

Khôi phục data ổ cứng Desktop 160GB bị chết cơ
Rate this post

– Ngày 19/01/2017 khôi phục data cho anh Tiến (O982507501). Ổ cứng máy desktop model: MD01600 hỏng không nhận do chết cơ. Toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao quý khách sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *