Khôi phục data ổ cứng Hitachi 120GB bị mất dữ liệu

5.0
01

– Ngày 29/8/2017 Khôi phục data ổ cứng cho khách hàng ở Hải Dương(O986756716). Ổ cứng Hitachi 120GB model: HTS5425 được cứu dữ liệu- 137 Nguyễn Ngọc Vũ tiếp nhận trong tình trạng Ghost đè ổ C, mất dữ liệu. Theo yêu cầu của khách hàng, dữ liệu được lấy lại hoàn toàn.

Khôi phục data-Hitachi-120Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button