Khôi phục data ổ cứng Laptop Hitachi 750GB

– Ngày 1/3/2017 khôi phục data cho anh Đăng (O973271789). Ổ đĩa cứng Hitachi laptop 750GB model: HTS5475750. Biểu hiện không truy xuất được phân vùng ổ D,E. Nguyên nhân ổ cứng máy tính Bị bad sector nặng. Dữ liệu được cứu thành công sau 1 ngày.

Khôi phục dữ liệu HTS5475750

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button