Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục data Samsung 250GB bị Virus

Khôi phục data Samsung 250GB bị Virus

Khôi phục data Samsung 250GB bị Virus
Rate this post

– Ngày 1/4/2017 khôi phục data cho anh Đa (O979434303). đĩa cứng Hãng Samsung 250GB model: HD252HJ bị Virus bị mất dữ liệu. Trong ngày dữ liệu của anh Đa được recover lại toàn vẹn.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *