Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kiến chui

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung chết cơ kiến chui
Rate this post

Ngày 12/07/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Mỹ – 0983402483. Ổ cứng samsung 160Gb chết cơ do kiến chui vào bên trong. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *