Home / KHÁCH HÀNG / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western chết cơ
Rate this post

Ngày 03/07/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Western cho anh Tuấn – 0987912866. Ổ cứng Model: WD7500BPVT. Ổ cứng Laptop Western 750Gb chết cơ. Dữ liệu bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Check Also

6796 ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 1TB đĩa kém5 (100%) 1 vote Ngày 16-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *