Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi mất dữ liệu
Rate this post

Ngày 17/07/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachi cho anh Mạnh – 0916648537. Ổ cứng laptop Hitachi 160Gb chia lại ổ cứng mất dữ liệu. Đã can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu trả cho khách hàng ngày trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *